Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 - MGRT

  • 23 Maj 2017 |

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:
- Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi),
- Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
- Hrastnik-Radeče-Trbovlje.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša 3.000.000,00 EUR, od tega:
- 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribor s širšo okolico,
- 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
- 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Rok za prijavo je 16. junij 2017 do 12. ure. 

Več informacij najdete na spletni strani ministrstva.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.