Skupaj do privlačnega okolja in zadovoljne skupnosti

  • 31 Marec 2017 |

Četrtek, 30. 3. 2017 - Včeraj je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 19. redni seji sprejel Celostno prometno strategijo občine Črnomelj »Skupaj do privlačnega okolja in zadovoljne skupnosti«. Strategija je bila sprejeta po enajstmesečnem procesu, kjer so bile izvedene številne delavnice, javne razprave, sestanki, terenski ogledi, razstava, prireditev na prostem, nagradna anketa in intervjuji. V celotnem procesu so sodelovali številni strokovnjaki, predstavniki podjetij in organizacij ter tudi številni občani.

CPS je strateški dokument za trajnostno mobilnost, ki vključuje načela trajnostnega razvoja na področju prometa. Trajnostna mobilnost tako pomeni zagotoviti mobilnost za vse in obenem zmanjšati promet ter njegove negativne vplive na okolje. To lahko dosežemo z več hoje, kolesarjenja ter z ekološko sprejemljivejšimi energenti. CPS ne pomeni le celovito zasnovanega cestnega omrežja, je mnogo več od tega, saj se na eni strani poleg avtomobilov ukvarja tudi s pešci, kolesarji in z javnim potniškim prometom, na drugi pa so ureditve, ki jih ponuja, neizogibno povezane z izboljšavami tudi na drugih področjih, kot je npr. urbanizem, zeleni sistem mesta, pravilno razmeščene vsebine v naseljih ter življenje in živahnost mesta na splošno. Tako se bodo skozi ukrepe CPS postopoma zagotovili optimalni pogoji za pešce in kolesarje ter uvedle cone z umirjenim prometom in ukinitvijo tovornega prometa skozi mestno jedro Črnomlja. Poleg naštetega Občina Črnomelj načrtuje še celo vrsto drugih ukrepov, kot npr. dogradnjo in ureditev manjkajočih peš in kolesarskih povezav v občini, ureditev parkirišč izven mestnega jedra, ureditev avtobusnih postajališč in podobno.

S tem dokumentom bo imela Občina Črnomelj možnost črpanja evropskih sredstev, ki vse bolj spodbujajo razvoj, ki je prijazen okolju in s katerim bi sčasoma lahko zmanjšali podnebne spremembe.

Dokument Celostne prometne strategije občine Črnomelj »Skupaj do privlačnega okolja in zadovoljne skupnosti« bo javno predstavljen 12.4.2017 na tiskovni konferenci in hkrati bo objavljen tudi na spletni strani Občine Črnomelj.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Logotipi

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.