Obnova večnamenskega doma Vinica

V okviru projekta so izvedene sledeče aktivnosti:
obnova večnamenskega objekta, ki vključuje gradbenoobrtniška dela in instalacije, zagotovljeni so prenovljeni in novi prostori ter urejeni s prenovljenimi sodobnejšimi vsebinami, nakup pohištvene opreme, nakup informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT opreme).
Za objekte je bila v sklopu projekta izdelana projektna dokumentacija (DIIP, PZI, geodetski načrt, idejna zasnova), ki je bila osnova za izvedbo postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Skupna vrednost projekta: 148.539,04 EUR

Viri financiranja:
Državna sredstva 30.912,15 EUR (sredstva odobrena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje)

ekrp logo logo eu flag leader

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje Program Leader«

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.