Z revitalizacijo mlinov do zelene energije

V projekt je bilo vključenih 14 objektov mlinov na belokranjskih vodotokih (8 iz občine Črnomelj). Za posamezne objekte je bila v sklopu projekta izdelana projektna dokumentacija (geodetski posnetek, arhitekturni posnetek, idejna zasnova), ki je osnova za pridobivanje gradbenega dovoljenja in nadaljnjih postopkov za pridobitev koncesije za rabo vode in izkoriščanje zelene energije.

Skupna vrednost projekta: 94.000,00 EUR

Viri financiranja:
Sredstva Leader 64.000,00 EUR
Sredstva LAS DBK 6.100,00 EUR
Lastna sredstva 23.900,00 EUR

ekrp logo logo eu flag leader

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje Program Leader«

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.