CURS COLAPIS

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa: Instrument predpristopne pomoči – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija –Hrvaška 2007-2013

Vodilni partner: Občina Črnomelj
SLO partnerji projekta:
Občina Metlika
Občina Kočevje
Javni zavod KP Kolpa
Turistično društvo Damelj
HR partnerji v projektu:
Občina Kamanje
Občina Žakanje
Občina Netretić

http://www.curscolapis.si/Sl/default.asp

Trajanje projekta:
Začetek izvajanja projekta: 20.11.2009 (od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju)
Zaključek izvajanja aktivnosti projekta: 31. 9. 2012
Zaključek projekta glede na zadnje nakazilo sredstev EU po zahtevku: 17.6.2014
Za potrebe izvedbe investicijskega dela projekta so bili izdelani:
Standardi urejanja rekreacijske infrastrukture in izvajanja turistične ponudbe za 7 različnih rab prostora (vstopno izstopna mesta, naravna kopališča, šotorišča in kampi, parkirišča, počivališča, piknik prostori). Oblikovani so osnutki o rekreacijski rabi reke Kolpe; izdelan model upravljana rekreacijske rabe reke Kolpe;
ustrezno so urejeni dostopi do vode za potrebe delovanja vstopno izstopnih mest; urejene dostopnih poti z gramozom; ureditev rekreacijskih prostorov in postavitev opreme.
Urejeni so prostori za piknik.
V okviru projekta je bila nabavljena ustrezna reševalna oprema za reševanje iz vode in opreme za prvo pomoč: 5 defibrilatorjev z ustreznimi omaricami za hrambo in vzdrževanje za stalno pripravljenost in uporabo na naslednjih lokacijah: Srednji Radenci, Damelj, Vinica 1, Gorenjci pri Adlešičih, Griblje; 15 reševalnih tub in 15 reševalnih obročev za uporabo na vseh VIM; 30 omaric za prvo pomoč s sanitarno opremo za uporabo na vseh VIM
Za namene promocije in obveščanja o projektu je bila vzpostavljena spletna stran projekta www.curscolapis.si in izvedeni 2 tiskovni konferenci.

Vrednost projekta:1.445.197,72 EUR

Viri financiranja:
Občina Črnomelj 650.041,54 EUR (EU 551.885,47EUR, MGRT 65.004,14EUR, Občina Črnomelj 33.148,23)

Stopnja sofinanciranja:
Za SLO partnerje: EU sredstva 85%, MGRT 10%, SLO partnerji 5%

HR partnerji: EU sredstva 85%, 15% projektni partnerji HR

curs colapis EU HR logo eu predpristopna pomocsi hr instrument za predpristopno pomoc ministrstvo mgrt logo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.