VIRI ŽIVLJENJA Kali, ribniki in izviri: naša preteklost, naša prihodnost

Začetek izvajanja projekta: 20.11.2009 (od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju)
Zaključek aktivnosti: 31. 3. 2012
Zaključek projekta glede na zadnje nakazilo EU sredstev po zadnjem zahtevku: 1.8.2013
Rezultati projekta: Ureditev kalov, ribnikov in izvirov, ureditve ob vodnih virih (oprema – klopi, mize…), ureditev učne poti pri Ribiškem domu v Kanižarici in ob Radenskem kalu, ureditev info točk.
Promocija in obveščanja o projektu: Izdelan 30 minutni dokumentarni film v SLO, HR, ANG in ITAL jeziku , vzpostavljena spletna stran projekta www.virizivljenja.si, izdelana zloženka obnovljenih vodnih virov, promocijske majice, razglednice, izvedeni 2 tiskovni konferenci.
Ostali doseženi rezultati projekta: izobraževalne delavnice (5x), izdelano poročilo izvedenih anket za pridobitev javnega mnenja o pomenu vodnih virov (2 faze – pred in po obnovi), Izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo objekta za prezentacijo črnega močerila (IZ), izvedba in udeležba 8 strokovnih srečanja od tega 2 strokovni ekskurziji, za potrebe obiska učnih poti izdelana učna mapa z učnimi listi, izdelano poročilo o pregledu arhivskega gradiva i antropološki in kulturni dediščini kalov.
Drugi rezultati projekta: Izdelan Register vodnih virov na projektnem območju; Izdelana Strategija vodnih virov in Ekonomska analiza obnovljenih vodnih virov na projektnem območju; Izdelan Pilotni načrt upravljanja izbranega izvir, kala in ribnika.

Vrednost projekta: 1.622.073,91 EUR

Viri financiranja:
Občina Črnomelj 469.126,77 EUR (EU 398.757,41EUR, MGRT 46.912,66 EUR, Občina Črnomelj 23.456,70)

Stopnja financiranja:
za SLO partnerje: 85% EU sredstva, 10% MGRT, 5% Projektni partnerji SLO

za HR partnerje: 85% EU sredstva, 15% projektni partnerji HR

http://www.virizivljenja.si/
viri zivljenja EU HR logosi hr instrument za predpristopno pomoc eu predpristopna pomoc

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.