Obnova spominske hiše Otona Župančiča

Pred začetkom obnove je bila pridobljena projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljena kulturnovarstvena soglasja in pogoji. Izvedena so bila gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. V sklopu gradbenih del je urejena sanacija vlage in ogrevanje objekta na biomaso, porušen je propadajoči objekt ob spominski hiši in izvedena hortikulturna ureditev okolice hiše. Med izvajanjem gradbenih del so bila izvedene konservatorske raziskave v pritličju objekta- kulturnega spomenika in izvedene stropne in stenska poslikave na osnovi sondiranja in raziskav. Zasnovana in postavljena je nova spominska zbirka pesnika Otona Župančiča in druge razstave ter druge ureditve namenjene obiskovalcem med drugimi tudi kinoteka v kletnih večnamenskih prostorih.
Zaključek projektnih aktivnosti: 30.9.2015
Uradno odprtje: 11.11.2015
Zaključek projekta glede na nakazilo EU sredstev
po zadnjem zahtevku: 27.11.2015

Vrednost projekta: 659.962,26 EUR

Viri financiranja:
MGRT-ESRR _ (Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne, 4.9.2014): 403.944,55 EUR
Občina Črnomelj: 256.017,71 EUR

evropski sklad esrr slo web

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.