Agromelioracija dragatuško polje

V postopku oddaje javnega naročila je bil za izvedbo agromelioracijskih del izbrano podjetje TGH d.o.o. s podizvajalcem del Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Martin Panjan s.p..
Agromelioracijska dela (čiščenje zarasti in sanacija brežin) so se izvajala točkovno po celotnem območju komasacije, ureditev potnega režima pa se je izvedla v skladu z idejno zasnovo ureditve potnega režima na celotnem komasacijskem območju. Točkovno se je tako agromelioracija izvajala na 67 lokacijah in na 431 parcelah. Izvedena so bila naslednja dela:
Ureditev poljskih poti
- naprava novih poljskih poti gramoziranih PNG; v dolžini 2101 m, širina poti 4,5 m in širina gramoziranega vozišča 2,5m;
- naprava novih poljskih poti zelenih PNZ; v dolžini 1927 m, širina poti 4,5 m in širina utrjenega vozišča 2,5m;
- sanacija gramoziranih poljskih poti PSG; v dolžini 631 m, širina vozišča 2,5m;
- sanacija zelenih poljskih poti PSG; v dolžini 313 m, širina vozišča 2,5m;
- rekonstrukcija obstoječih poti; v dolžini 6183 m, širina poti 4,5 m in širina gramoziranega vozišča 2,5 m;
2. sanacija brežin izvedena v obsegu 620,50 m2;
3. sanacija zarasti izvedena v obsegu 93377 m2;
4.splošni stroški (dokumentacija, arheološke raziskave, strokovna mnenja,..).

Vrednost investicije: 239.917,56 EUR

Viri financiranja:
EU sredstva in Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano: 185.968,75 EUR (77,51 %)
Občina Črnomelj: 53.948,81 EUR (22,49 %)

22 logotip ARSO22 logotip ARSO

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.