Agromelioracija Griblje – Cerkvišče

V postopku oddaje javnega naročila je bil za izvedbo agromelioracijskih del izbrano podjetje Rekon d.o.o.
Izvedena so bila naslednja dela:
1. ureditev poljskih poti
- naprava novih poljskih poti gramoziranih PNG; v dolžini 527 m, širina poti 4,5 m in širina gramoziranega vozišča 2,5m;
- naprava novih poljskih poti zelenih PNZ; v dolžini 1168 m, širina poti 4,5 m in širina utrjenega vozišča 2,5m;
- sanacija gramoziranih poljskih poti PSG; v dolžini 421 m, širina vozišča 2,5m;
- sanacija zelenih poljskih poti PSG; v dolžini 1561 m, širina vozišča 2,5m;
- rekonstrukcija obstoječih poti; v dolžini 8660 m, širina poti 4,5 m in širina gramoziranega vozišča 2,5 m;
2. sanacija brežin v obsegu 9879 m2;
3. sanacija zarasti v obsegu 75440 m2;
4. sanacija dveh depresij na površini 1101 m2;
5. splošni stroški (dokumentacija, arheološke raziskave, strokovna mnenja,..).

Vrednost investicije: 224.639,07EUR

Viri financiranja:
EU sredstva in Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano: 157.755,10 EUR (70,22 %)
Občina Črnomelj: 66.883,97 EUR (29,78 %)

22 logotip ARSO22 logotip ARSO

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.