Komasacija dragatuško polje

Komasacijsko območje Dragatuško polje je velikosti 237,1 ha. V komasacijo so bila vključena zemljišča 200 lastnikov.
V postopku izvedbe javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca izvedbe geodetskih del na komasacijskem območju Griblje – Cerkvišče je bilo za izvedbo geodetskih del izbrano podjetje Občina Črnomelj je kot investitor komasacije v postopku oddaje javnega naročila za izvedbo geodetskih del izbrala podjetje Geodetska družba Ljubljana d.o.o., ki je pogodbena dela izvajal po načrtovanem planu del.
Po geodetski odmeri novih parcel na terenu so bila zemljišča /nova izmera zemljišč/ uporabnikom – kmetom pokazana in jim dana v uporabo (po sklepu komasacijske komisije so morali uporabniki z obdelavo na novo dodeljena zemljišča preiti po jesenskem spravilu pridelkov oz. najpozneje do 15.10.2015).
Upravni postopek komasacije vodi Upravna enota Črnomelj, ki je v začetku oktobra 2015 izdala odločbe o novi razdelitvi zemljišč Na izdane odločbe so imeli komasacijski upravičenci pravico do pritožbe na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vrednost investicije: 400.182,81 EUR

Viri financiranja:
EU sredstva in Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano: 328.396,20 EUR (82,1 %)
Občina Črnomelj: 71.786,61 EUR (17,9 %)

logo eu flag ekrp logo

"Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje"

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.