Komasacija Griblje – Cerkvišče

Komasacijsko območje Griblje –Cerkvišče je velikosti 260,8 ha. V komasacijo so bila vključena zemljišča 175 lastnikov.
V postopku izvedbe javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca izvedbe geodetskih del na komasacijskem območju Griblje – Cerkvišče je bilo za izvedbo geodetskih del izbrano podjetje Občina Črnomelj je kot investitor komasacije v postopku oddaje javnega naročila za izvedbo geodetskih del izbrala podjetje Geodetska družba Ljubljana d.o.o., ki je pogodbena dela izvajal po načrtovanem planu del.
Po geodetski odmeri novih parcel na terenu so bila zemljišča /nova izmera zemljišč/ uporabnikom – kmetom pokazana in jim dana v uporabo (po sklepu komasacijske komisije so morali uporabniki z obdelavo na novo dodeljena zemljišča preiti po jesenskem spravilu pridelkov oz. najpozneje do 15.10.2015).
Upravni postopek komasacije vodi Upravna enota Črnomelj, ki je konec avgusta 2015 izdala odločbe o novi razdelitvi zemljišč Na izdane odločbe so imeli komasacijski upravičenci pravico do pritožbe na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vrednost investicije: 319.298,21 EUR

Viri financiranja:
EU sredstva in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: 262.073,52 EUR (82,1%)
Občina Črnomelj: 57.224,69 EUR (17,9%)

logo eu flag ekrp logo

"Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje"

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.