Kanalizacija Ul. Kočevje - Črnomelj

Izgradnja 1,5 km kanalizacije v Viniški cesti in Ul. Kočevje ter vzporednega tlačnega voda, sočasno z obnovo vodovoda, delno tudi v Ul. Na bregu

Vrednost projekta: 583.999,85 EUR

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.