Vodovod Belčji Vrh - Knežina

V letu 2011 je zgrajen VH Bojanci 150 m3 s postajo za dodajanje tlaka in priključki, 2,25 km povratnih oskrbnih vodovodov in postaja za dodajanje tlaka za Knežino v VH Belčji Vrh.
Za napajanje z el. energijo je Elektro zgradil TP Knežina.
Uporabno dovoljenje pridobljeno 15.9.2014.

Vrednost projekta: 492.939,50 EUR

Viri financiranja:
MGRT, 21. člen ZFO-1: 438.451 EUR oz. 89 %
Občina Črnomelj: 64.521,39 EUR oz. 11 %

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.