Prometna in komunalna infrastruktura ZN Pod gozdom

V letu 2012 smo pridobili 209.256,55 EUR po 21. členu ZFO-1.
V letu 2013 je potrjeno sofinanciranje za ta sredstva v višini 265.000 EUR.
Zgrajeno je 576 m cest z odvodnjavanjem, javno razsvetljavo in pločniki, 819 m fekalne kanalizacije in 90 m vodovoda.
Tehnični pregled uspešno opravljen 3.7.2014.

Vrednost projekta: 677.540 EUR

Viri financiranja:
MGRT, 21. člen ZFO-1: 474.256,55 EUR oz. 70 %
Občina Črnomelj:203.283,45 EUR oz. 30 %

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.