Vodooskrba območja Sinji Vrh

Projekt je izveden v letih 2008 – 2010 po 2. Javnem razpisu iz prednostne usmeritve »RRP«. Zaradi potrebnih sprememb gradbenih dovoljenj je uporabno dovoljenje pridobljeno v začetku februarja, otvoritev je bila 11. 2. 2013.
Zgrajeno je 12,5 km vodovoda za Sinji Vrh, Gorico, Daljnje Njive, Damelj , Kot pri Damlju in Drago pri Sinjem vrhu, s črpališčem na vrtini Damelj, prečrpalnico in vodohranoma Damelj in Gorica.
V ½ leta 2013 je zaradi motnosti vode na vrtini dodano filtriranje v vodohranu Damelj.

Vrednost projekta: 2.595.126 EUR

Viri financiranja:
ESRR EU: 757.814 EUR oz. 29 %
SVLR, lastna udeležba in 21. člen ZFO-1: 844.021 EUR oz. 33 %
Občina Črnomelj: 993.291 EUR oz. 38 %

evropski sklad esrr slo web

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.