Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine – ČN ČRNOMELJ

Po poskusnem obratovanju v letu 2012 smo 15. 10. 2012 pridobili uporabno dovoljenje. Novembra 2013 je izdano potrdilo o izvedbi, saj je izvajalec izvršil vse svoje obveznosti.
Naprava je obnovljena in razširjena iz 5.000 na zmogljivost 9.600 populacijskih enot (PE), nova je dehidracija blata (drag najem več ni potreben), zaradi dveh vodnih linij bodo morebitne okvare manj vplivale na reko Lahinjo. Naprava pri čiščenju dosega odlične rezultate (povprečni učinek 96,2 po KPK oz. 99,4 % po BPK5)

Vrednost projekta: 1.680.913,52 EUR

Viri financiranja:
Kohezijski sklad EU: 1.017.206,53 EUR oz. 61 %
MKO, lastna udeležba: 429.070,10 EUR oz. 25 %
Občina Črnomelj: 234.636,89 EUR oz. 14 %

evropski sklad kohezijskisklad slo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.