Kanalizacija Podklanec in čistilna naprava Vinica

Začetek projekta: junij 2011
Zgrajeno je 2.400 m kanalizacijskega omrežja in čistilna naprava s kapaciteto 1.800 PE in UV dezinfekcijsko napravo.
Na obravnavani kanalizacijski sistem se bo takoj priključilo 79 prebivalcev, ki bivajo v naselju Podklanec oz. 27 gospodinjstev, kasneje pa še iz Vinice, Goleka, Sečjega sela, Ogulina in Drenovca.
Odprtje je potekalo 26. februarja 2014.

Vrednost projekta: 1.136.346,41 EUR

Viri financiranja:
SVLR, ESRR: 812.327,07 EUR oz. 71%
SVLR, lastna udeležba: 143.351,84 EUR oz. 13%
VLR, 21. člen ZFO-1: 67.200,00 EUR oz. 6%
Občina Črnomelj: 113.467,50 EUR oz. 10%

eu evropski sklad za regionalni razvoj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.