Mestna muzejska zbirka Črnomelj

Projekt je izveden v letih 2011 – 2013 po javnem razpisu iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi» razvojne prioritete »Razvoj regij« OP KRRP 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je bila 4.7.2013 izvedena otvoritev MMZ, v kateri je na ogled razstava »Črnomelj na prepihu tisočletij«.

Vrednost projekta: 1.101.600,00 EUR

Viri financiranja:
SVLR, ESRR: 936.360,00 EUR oz. 85%
SVLR, lastna udeležba: 154.958,57 EUR oz. 15%

eu evropski sklad za regionalni razvoj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.