Rekonstrukcija Prešernove ulice in Ulice Čardak

Obnova 658 m vodovoda, 453 m kanalizacije, rekonstrukcija 480 m cest z meteorno kanalizacijo, pločniki, podpornimi zidovi in javno razsvetljavo

Vrednost projekta: 754.825,11 EUR

od tega iz proračuna RS 224.448 EUR po 21. členu ZFO

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.