Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine – VODOVODI ČRNOMELJ

Skupaj zgrajenega 81 km vodovoda s potrebnimi objekti:
- osnovne gradnje: projektiranje in izvedba 61 km cevi, 6 vodohrani, 4 prečrpalnice, 12 reducijskih postaj, 2 hidro postaji
- dodatne gradnje: projektiranje in izvedba 20 km cevi, 3 vodohrani, 2 prečrpalnici, 7 reducijskih postaj)

Vrednost projekta: 13.273.531,43 EUR

Viri financiranja:
osnovne gradnje: 8.545.747,24 EUR oz. 90% - Kohezijski sklad EU in proračuna RS (preostali deleč Občina Črnomelj)

dodatne gradnje: 4.126.629,19 EUR oz. 77% - Kohezijski sklad EU in proračuna RS (preostali deleč Občina Črnomelj)

Gradbeni nadzor in koordinatorstvo zdravja in varstva pri delu: 458.720,00 EUR
Obveščanje javnosti: 142.435,00 EUR

http://www.belokranjski-vodovod.si/
belokranjski vodovod LOGO

evropski sklad kohezijskisklad slo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.