Obnova sanitarij in igralnice pri OŠ Dragatuš

Prenovljena je bila ena igralnica v pritličju šole, ki jo uporabljajo v vrtcu. Igralnica je bila popolnoma sanirana, in sicer je bili zamenjani tlaki, dodane so bile lesene oblog, zamenjano okno, radiatorji, igralnica je bila tudi v celoti prepleskana. Sanitarije so se renovirale v vseh treh etažah v celoti, s tem, da so se v prvem in drugem nadstropju porušile stare stene sanitarij. Prostorsko so se sanitarije zmanjšale, na ta račun pa se je za nekaj m2 povečala oba hodnika.

Vrednost projekta: 124.432,35 EUR

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.