Ortodontska ambulanta in nadgradnja zdravstvenega doma

Uredil se je prostor za ortodontsko ambulanto s pripadajočo opremo in čakalnico. Nadzidan je bil tudi zdravstveni dom, kjer bo naknadno urejena sejna soba in ambulanta splošne medicine.

Vrednost projekta: 93.934,41 EUR – ortodontska ambulanta (od tega gradnja – 38.714,41EUR, oprema -55.220,00 EUR)
60.936,59 EUR – Nadzidava in dozidava obstoječega Zdravstvenega doma Črnomelj – prostora za sejno sobo in ambulanto splošne medicine (gradnja)
2000,00 EUR – investicijski nadzor
960,00 EUR – tehnični pregled

Viri financiranja:
Občina Črnomelj - 148.628,00 EUR
Občina Semič - 9.203,00 EUR - oprema

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.