Ureditev športnega igrišča Čardak

Občina Črnomelj je v imenu investitorja – Krajevne skupnosti Črnomelj, izvedla uspešno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016 (Ur.l. RS, št. 83/13), katerega je konec leta 2013 objavila Fundacije za šport.
Projekt je bili izveden v dveh fazah. Konec leta 2013 je bil izveden izkop za igrišče, postavljeni so bili oporni zidovi, izvedena je bil tudi groba poravnava igrišča.
V 2014 je bila postavljena ograja okrog igrišča skupaj z lovilno mrežo, urejeno je bilo odvodnjavanje z igrišča, postavljena je bila razsvetljava, celotno igrišče je bilo tudi asfaltirano. Do končnega izgleda igrišča kot je danes, je bilo potrebno nabaviti tudi športno opremo in zarisati igralne črte.

Celotna investicija: 92.154,78 EUR

Viri financiranja:
Prihodek iz razpisa Fundacije za šport: 26.656,05 EUR
KS Črnomelj: 17.600,00 EUR
Občina Črnomelj: 47.898,73 EUR

Fundacija za sport

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.