Obnova kotlovnice v OŠ Vinica

Investicija je zajemala kompletno prenovo strojnega dela dotrajane kotlovnice na kurilno olje v OŠ Vinica (rekonstrukcija prostora kurilnice, zamenjava kotlovnice na lesne sekance z vso pripadajočo opremo, izgradnja toplovodnega priključka do stavbe vrtca in priklop na kurilnico vrtca, zgrajen je bil tudi zalogovnik za sekance). Na nov kotel se je preko novo zgrajenega toplovodnega priključka priključila tudi stavba Vrtca pri OŠ Vinica, s čimer bo občina na račun bistveno cenejšega energenta znižala stroške ogrevanja tako šole kot vrtca za okrog 70%.
Zaključeno leta 2014.

Celotna investicija: 125.837,10 EUR

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.