Energetska sanacija OŠ Vinica

Občina Črnomelj se je z investicijo »Energetska sanacija Osnovne Vinica« prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvoje prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb.
Investicija je zajemala zamenjavo strešne kritine na šoli in telovadnici, toplotno ureditev tal podstrešja na osnovni šoli ter izvedbo toplotnega ovoja stavbe, ki je zajema toplotno izolacijo zunanje lupine, zamenjavo vse dotrajanih oken, ureditev okenskih polic in zamenjavo zunanjih vhodnih vrat.
Zaključeno (2014)

Celotna investicija: 394.751,54 EUR

Viri financiranja:
Občina Črnomelj: 159.600,56 EUR
Kohezijskega sklada: 235.150,98 EUR

evropski sklad kohezijskisklad slo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.