Energetska sanacija OŠ Milke Šobar Nataše

Občina Črnomelj se je z investicijo »Energetska sanacija Osnovne šole Milke Šobar Nataše« prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvoje prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
Investicija je zajemala zamenjavo strešne kritine, toplotno ureditev tal podstrešja in izvedbo toplotnega ovoja stavbe, ki je zajemal toplotno izolacijo zunanje lupine, ureditev okenskih polic ter zamenjavo zunanjih vhodnih vrat.
Zaključeno (2015)

Celotna vrednost investicije: 106.035,91 EUR

Viri financiranja:
Kohezijski sklad: 71.463,84 EUR
Občina Črnomelj: 34.572,07 EUR

evropski sklad kohezijskisklad slo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.