Projektna dokumentacija za občinske ceste

Projektna dokumentacija za:

  • Rekonstrukcijo Kidričeve ulice, 18.178 EUR z DDV;
  • Novelacija PZI za pločnik Lokve, 4.819 EUR;
  • Prometna in komunalna oprema v delu romskega naselja Kanižarica, 11.675 EUR;
  • PZI za parkirišče pri igrišču Stari trg ob Kolpi, 3.599 EUR;
  • PZI rekonstrukcije Ulice Na bregu, 6.000 EUR;
  • in ostala projektna in investicijska dokumentacija.

Vrednost projekta: 51.413 EUR z DDV

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.