Obnova občinskih cest v letu 2016

  • oporni in podporni zid ob JP v Doblički gori, 22.2018 EUR (proračun občine);
  • širitev JP Učakovci – Vukovci, 17.414 EUR (proračun občine);
  • sanacija JP Gorica: 16.129 EUR (5.000 EUR KS Sinji Vrh);
  • asfaltiranje JP pokopališče Desinec, 13.504 EUR (KS Tribuče 11.020 EUR iz JTO);
  • preplastitev dvorišča in parkirišča VVZ Vinica, 11.760 EUR;
  • asfaltiranje javne poti v Ručetni vasi (Mizarstvo Rom), 8.961 EUR;
  • parkirišče za VVZ Loka, 4.873 EUR;
  • asfaltiranje javne poti Rodine, 4.690 EUR;
  • odbojna ograja na JP v Doblički gori, 3.160 EUR, itd.

Vrednost projekta: 96.762 EUR

Vir financiranja: Občina Črnomelj, krajevne skupnosti

Za nekatera dela plačilo zapade v leto 2017

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.