Fekalna kanalizacija Griblje – priključitev dela naselja Dolnje Griblje

Fekalna kanalizacija v naselju Griblje se je postopoma gradila vse od leta 2004 naprej. V letu 2009 je pričela poskusno obratovati tudi Čistilna naprava kapacitete do 500 PE – populacijskih enot oz. prebivalcev.
Za del naselja imenovan »Dolnje« Griblje, kanalizacija še ni bila izvedena, zato smo v letu 2014 naročili projektno dokumentacijo in po pridobitvi gradbenega dovoljenja julija 2016 pričeli z gradnjo kanalizacije. Dela so se zaključila v oktobru 2016. Zgrajene je bilo 768 m kanalizacije.
Sočasno je izvedena meteorna kanalizacija, da ne bi več prihajalo do poplav na javnih poteh.

Vrednost projekta:
223.574,38 EUR

Vir financiranja:
183.803 EUR smo pridobili na osnovi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, ostala sredstva pa so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj.

Za ustrezno delovanje čistilne naprave Griblje smo v lanskem letu iz sredstev najemnin oz. omrežnin zagotovili tudi dezinfekcijo na izpustu iz ČN, ki je potrebna zaradi kopalnih voda reke Kolpe in sicer v vrednosti dodatnih 25.821 EUR brez DDV.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.