Rekonstrukcije vodovodnega omrežja

Obnova vodovoda na Vojinski cesti, na Zajčjem Vrhu, v Brdarcih,  telemetrija na Č Dobličica in VH Grič, sanacija strega VH Čudno selo, reducirni jašek Belčji Vrh, vzdrževanje hidrantov, itd.

Vrednost projekta: 177.870 EUR brez DDV

Vir financiranja: Občina Črnomelj (proračun občine iz omrežnine)

Neporabljena omrežnina je prenesena v leto 2017

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.