OPPN Majer

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Majer je bil izveden na pobudo podjetnikov iz poslovne cone Majer. Po vseh izvedenih fazah priprave prostorskega izvedbenega akta, je bil OPPN sprejet na Občinskem svetu. Potencialni investitorji si lahko v tem območju pridobijo gradbeno dovoljenje.

Vrednost projekta: 11.450,00 EUR

Vir financiranja: Občina Črnomelj.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.