Obnova poti na Majer

Pot na Majer je peš povezava med dvema deloma mesta Črnomelj, ki ju loči reka Lahinja. Zaradi dotrajanosti in ogrožanja njenih uporabnikov, je bil skrajni čas za celovito prenovo te  poti. V investicijo je bila zajeta obnova stopic in zamenjava ograje ter popolna rekonstrukcija strmega stopnišča na desni strani poti. Za celovit zaključek poti so bila izdelana še dodatna dela v smislu navezave peš poti na obstoječe povezave na Majerju.

Vrednost prenove celotne poti znaša 63.800,00 EUR;

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.