Akvadukt Majer – S kanal

Zgrajena je brv preko reke Lahinje med Majerjem in Vojinsko cesto, ki prvenstveno zagotavlja odvodnjavanje odplak iz območja PC Majer na Centralno ČN in ohkrati pešcem mogoča tudi prehod preko reke Lahinje. Izključi in odstrani se montažna ČN Majer.

Vrednost projekta:
153.612 EUR brez DDV v letu 2016, od tega 149.371 EUR nepovratnih sredstev po 21. členu ZFO-1.
8.689 EUR v letu 2017
(tehnični pregled, 10 % nadzora, odstranitev ČN Majer)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.