KP Lahinja – Učilnica v naravi

Naslov operacije: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

Akronim operacije: KP Lahinja – učilnica v naravi

Naziv nosilca operacije: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji: Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot daje možnost učilnice v naravi, tako za otroke kot odrasle. Območje je tudi v mreži NATURA 2000. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (vlažna travišča, obrežna vegetacija) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke živalske vrste (močvirska sklednica, močvirski cekinček in hribski urh).

Namen operacije je bil ozavestiti tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o pomenu in skrbi Krajinskega parka Lahinja ter jih seznaniti s posebnimi metodami ravnanja v naravi, s pomočjo katerih se lahko ohranijo ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati.

V okviru operacije smo izoblikovali nove turistične produkte, poglobili našo skrb pri ohranjanju narave in varovanju okolja ter z manjšimi naložbami popestrili ponudbo v parku. Obiskovalci parka si lahko preko 360 stopinjske tehnologije območje parka lahko ogledajo kar iz stola. Gre za moderen in inovativen pristop ter nov segment turistične ponudbe. S pomočjo tovrstne tehnologije si obiskovalec lahko ogleda stvari, ki jih drugače v parku ne more videti (kot primer: notranjost kraške jame Zjot, življenje na »Plavčevi domačiji« nekoč, nekatera kmečka opravila…).

Ker park, v katerem začenja svojo pot reka Lahinja brez pomoči lokalnega prebivalstva ne bi bil to kar je, smo v času operacije izvedli tudi dve delavnici, ki bosta povezani s tematiko kmetijstva in zdravega življenja. Prav tako pa smo aktivno delali in s prebivalci parka sodelovali na animacijah, ki so sestavni del inovativne turistične ponudbe.

Da bo obisk vstopne točke v park postal še prijetnejši in zanimivejši smo z manjšimi gradbenimi deli obnovoili info center v Velikem Nerajcu, s slamo smo prekrili enega od hisov ter v bližini info centra postavili ekološke sanitarije za obiskovalce parka.

Cilja operacije:

Nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma (z uspešno izvedenimi aktivnosti v operaciji smo obiskovalcem parka pripravili nove doživljajske vsebine »zelenega« turizma, za različne strukture obiskovalcev – družine z otroci, upokojenci, manjše zaključene skupine, individualne obiskovalce…)

Interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine (z aktivnostmi v operaciji, predvsem z interpretacijskimi vsebinami smo ozaveščali tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine v parku, kar tudi nadaljujemo).

Trajanje operacije: 10 mesecev

Celotna vrednost operacije: 82.552,26 €

Višina upravičenih stroškov: 57.952,26 €

Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 14.488,07 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Gregor Šmalcelj, tel.: 040 842 717 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletne povezave:

-          Program razvoja podeželja Republike Slovenije: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

-          Evropska komisija, Razvoj podeželja 2014–2020: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

LAS DBK Logotip Color version  PRP LEADER EU SLO barvni  2017 02 15 RIC BK LOGO 2

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.