KP Lahinja – Učilnica v naravi

V fazi prijave na javni poziv

Predviden terminski plan izvajanja: junij 2017-maj 2018

Vodilni partner bo RIC Bela krajina, partnerji projekta pa: Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo iz Velikega Nerajca
Strateški cilj projekta je ohraniti ali izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino. V sklopu projekta je predvidena zagotovitev kakovostne interpretacije narave in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami. Občina Črnomelj namerava kot projektni partner prevzeti projektne aktivnosti predvsem na področju manjših investicijskih vlaganj v parkovno infrastrukturo in didaktično opremo, ki ni zajeta v prej naveden projekt z akronimom AKT4NAT. S projektom nameravamo oddati skupni prijavo na objavljen javni poziv upravljavca LAS DBK za odobritev sredstev sofinanciranja projektov uresničevanja razvojnih ciljev lokalne razvojne strategije.

Skupna predvidena vrednost projekta: 85.332,00 EUR

Predvidena udeležba Občine Črnomelj: 25.008,00 EUR

Predvideno sofinanciranje: 80% upravičenih stroškov EU sredstva (EKSRP- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Preostali delež: lastna sredstva proračuna občine oziroma posameznih partnerjev.

LAS DBK EU

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.