Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO)

Pripravljalna faza

Predviden termin javnega razpisa: jesen 2017

Predviden termin izvajanja projekta: 2018-2020

S predvidenim projektom se nameravamo prijaviti na pričakovani razpis Ministrstvo za javno upravo in s pridobitvijo sredstev sofinanciranja zagotoviti pokritost celotne občine s sodobno elektronsko komunikacijo za namene hitrega prenosa podatkov. Preveritev komercialnega interesa je izvedlo resorno ministrstvo. Za prijavo na pričakovani razpis je predvideno, da bomo nastopali kot skupina konzorcija, kjer bodo predvidoma sodelovale naslednje občine JV Slovenije: Črnomelj, Metlika, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice, Novo mesto, Kostanjevica, Straža. Za uspešno prijavo na pričakovani javni razpis je potrebno predhodno izdelati in potrditi Načrt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (le ta je že izdelan) in izvesti skupno izbiro zasebnega partnerja, ki mora biti izbran skladno z Zakonom o javnem-zasebnem partnerstvu. Kakšen bo predviden končni obseg investicije in po njej zagotovljena pokritost na območju občine je odvisno tudi od izkazanega komercialnega interesa operaterjev, ki bodo samostojno vlagali v izgradnjo potrebne infrastrukture.

Ocena skupne vrednosti investicije za Občino Črnomelj: 2.500.000,00 EUR

Predvideno 100% sofinanciranje projekta in sicer (50% EU sredstva in 50% zasebni partner)

logo mju

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.