Izdelava Celostne prometne strategije za občino Črnomelj

Začetek maj 2016
Predviden konec maj 2017

V januarju 2017 jepotekala še zadnja delavnica na to temo, v februarju pa je bila izdelana končna verzija dokumenta. V marcu 2017 je bila predstavljna in podana v potrditev Občinskem svetu Občine Črnomelj.  V dokumentu jeopredeljen celostni pristop reševanja prometnih problemov na območju Občine Črnomelj. V akcijskem načrtu je na ukrep natančno navedeno na kaj se bo podal poudarek in katere aktivnosti se bodo na posameznem področju izvajale.

Celostna prometna strategija za občino Črnomelj

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

58.560,00 EUR z DDV
Kohezijski sklad, Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Črnomelj

kohezijski sklad EU naložba v vašo prihodnost

Min za infrastrukturo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.