Obnova občinskih cest v letu 2017

Izvedba najbolj nujnih in dogovorjenih obnov javnih poti in zidov kot npr. 1. etapa zidu Zadružna cesta, porušen zid ob JP Doblička gora – nad Jergli, asfaltiranje obvozne poti Brdarci, stopnice na akvadukt čez Lahinjo in sanacija meteorne kanalizacije Vojinska cesta, sanacija JP Jankoviči (Klepec), sanacija JP Griblje, JP Tribuče, JP Butoraj, itd.

Vrednost projekta: 200.000 EUR z DDV v letu 2017

Vir financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.