Obnova občinskih cest v letu 2017

Izvedba najbolj nujnih in dogovorjenih obnov javnih poti in zidov kot npr. 1. etapa zidu Zadružna cesta, porušen zid ob JP Doblička gora – nad Jergli, asfaltiranje obvozne poti Brdarci, sanacija meteorne kanalizacije Vojinska c., sanacija JP Jankoviči (Klepec), sanacija JP Griblje, JP Tribuče, JVO Butoraj in Zorenci, JP Ručetna gora in JP Semiška c., itd.

229.958 EUR z DDV v letu 2017
(Sofinanciranje krajanov Semiška c. 1.348 EUR, KS Tribuče 3.148 EUR JTO + 4.929 EUR, krajani Ručetne gore podlaga za asfalt)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.