»kulTura«. Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'.

Občina Črnomelj je bila uspešna na razpisu za pridobitev evropskih sredstev na projektu »kulTura«. Tako so v skladu z gradbenim dovoljenjem, kulturnovarstvenim soglasjem in projektno dokumentacijo prenovljene talne površine ene od najstarejših poti mestnega jedra Črnomlja: od trga med cerkvijo sv. Petra in banko do trga pred cerkvijo Sv. Duha, in sicer Ulica Mirana Jarca, po domače Faroška gasa, ter del Ulice Lojzeta Fabjana.

Projektna vloga z akronimom kulTura in nazivom »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.« je bila odobrena v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020. Projektni partnerji so Grad Jastrebarsko (vodilni partner), Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Občina Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela krajina, Univerza v Ljubljani ter Libertas međunarodno sveučilište.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Celotna vrednost projekta:
1.316.243,02 €

Vir:
INTERREG SI-HR

Odobrena sredstva za celotni projekt:
1.118.806,57 €

Odobrena sredstva za občino Črnomelj:
401.242,93 €

Lastni delež:
70.807,58 €

Projekt kulTura je v deležu Občine Črnomelj dal poudarek na ohranjanju kulturne dediščine ter povečanju turistične prepoznavnosti in obiska v mestnem jedru Črnomlja. Turistični produkt »kulTura« je enostaven, drugačen, počasen. Je ‘cool’ tura po skriti kulturni dediščini partnerskih mest Črnomlja in Jastrebarskega, podprta z mobilno aplikacijo in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. V Črnomlju je bila obnovljena Ulica Mirana Jarca in Lojzeta Fabjana ter trg med cerkvijo in banko, kjer po novem stoji tudi umetniško delo – pitnik.
V kratkem se v mestnem jedru obeta tudi odprtje mestne Zakladnice, ki bo predstavljala turistično vstopno točko v mesto in občino.

Investicijski del projekta je obsegal izvedbo arheoloških raziskav platoja med cerkvijo in banko ter izvedbo ureditve talnih površin Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana. ovirane, delnemu pokritju stroškov osebja na projektu ter izvedbi nekaterih mehkih vsebin projekta.

Izsek iz prijave na razpis - utemeljitev projekta:

»Ob slovensko hrvaški meji je več kot 50 manjših zgodovinskih mest, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina. Dediščina v teh krajih predstavlja še edini neizkoriščeni potencial za oživitev umirajočih trgov in ulic. Takšna sta tudi Črnomelj in Jastrebarsko. Ju poznamo? Verjetno ne, čeprav se mimo njiju vozimo proti Jadranu, čeprav sta manj kot uro vožnje oddaljena od obeh prestolnic. Zato je izziv projekta dediščino in turistične trende izkoristiti za večji obisk manj razvitega obmejnega prostora. Čezmejnost je v projektu videna kot pomembna priložnost, da se mala obmejna mesta izpostavijo in postavijo ob bok Zagrebu, Ljubljani, Piranu, Rovinju ... CILJ projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični pre-boj malih obmejnih mest. V ta namen bo v Jaski in Črnomlju razvit in testiran nov čezmejni turistični produkt poimenovan »kulTura«, nato pa bomo spodbudili njegovo širitev na ostala turistično nerazvita obmejna mesta. »kulTura« bo enostavna, drugačna, počasna. Bo ‘cool’ tura po skriti kulturni dediščini mest, podprta s čezmejno digitalno kartico in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. »kulTura« bo predstavljala dediščino malih mest, povezovala lokalno ponudbo, sprehode in doživetja okusov v pakete, omogočila digitalne animacije in živa srečanja z zgodovinskimi liki na ulicah, trgih in parkih malih mest. V Jaski bo urejen center za obiskovalce in paviljon kot osrednja atrakcija »kulTure«. V Črnomlju bo pot »kulTure« ’tlakovana’ prek obnovljenih zgodovinskih ulic v mestnem jedru. Vse to bomo dosegli s celovitim, trajnostim, vključujočim, pametnim pristopom. Neprepoznavnost malih mest lahko premagamo le z inovativnostjo, zato drugačnost uvajamo v vse elemente produkta, od detajlov prenove do oživljanja velikih zgodb malih ljudi. »kulTura« je zasnovana tudi kot razvojni model, čezmejna kartica pa kot orodje za nadaljnje širjenje in trženje vseh malih historičnih mest vzdolž meje.«

Spletna stran projekta
https://kul-tura.hr/sl/

Zaključna novinarska konferenca projekta kulTura, 10. december 2020
https://www.youtube.com/watch?v=tKkfzgQrgOk 

KulTura - Baština Jaske i Črnomlja također može biti ˈcoolˈ. Za sve
https://www.youtube.com/watch?v=5TfR4pE8UVA 

Digitalna delavnica za lokalne ponudnike in turistične vodiče za testiranje proizvoda kulTura Jaske i Črnomlja
https://www.facebook.com/Jastrebarsko/videos/3523711701030326 

Spletni seminar: Motiviranje prebivalcev in ponudnikov v mestnih jedrih Črnomlja in Jastrebarskega
https://www.youtube.com/watch?v=Iaf7XzvLTUo

Spletna predstavitev projekta
https://youtu.be/LnlroyZ-dok 

interreg slo hrsecond logo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.