Center vseživljenjskega učenja

Za ureditev »Centra vseživljenjskega učenja« je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek izvajanja investicije, kar zajema energetski pregled stavbe in izvedbo energetske prenove stavbe, hkrati pa bo potrebno zagotavljati tudi sredstva za strokovni nadzor. V letih 2018 in 2019 je predvideno nadaljevanje obnove in zaključek. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani države in EU. Center vseživljenjskega učenja bo nudil primerne prostore za izvajanje izobraževanja odraslih v Beli krajini.

Vrednost projekta: 1.450.589,00 EUR

Viri financiranja:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.