Energetska sanacija javnih stavb v Občini Črnomelj

Občina je energetsko sanacijo stavb prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

ES Črnomaljskega gradu
Stavba je bila sanirana v manjši meri: predvidena je bila celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se je nadomestilo z novim – lesenim, na grelnih telesih so bili vgrajeni potrebni termostatski ventil in v celoti je bila postavljena popolnoma nova kotlovnica na biomaso – lesni sekanci, in sicer za vse uporabnike stavbe, ki je nadomestila plinske kotle, ki so bili postavljeni po stavbi. Učinki investicije bodo pripomogli k realizaciji skupnih prihrankov energije in k zmanjšanju izpustov emisij CO₂.

ES OŠ Dragatuš
Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš, ki ni predviden za rekonstrukcijo, je izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe in zamenjano stavbno pohištvo. Izvedena je bila tudi menjava kritine, in sicer na šoli, vhodu za učence, telovadnici in prizidku k telovadnici. V sklopu energetske sanacije je bila zajeta tudi vgradnja potrebnih termostatskih ventilov na vseh grelnih telesih ter vgradnja toplotne črpalke, katera po novem ogreva vse prostore šole.

ES PŠ Adlešiči
V Podružnični šoli Adlešiči je toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjano staro stavbno pohištvo, zamenjana konstrukcije ostrešja s pripadajočo novo kritino, vgrajeni so potrebni termostatski ventili ter celovito prenovljena dotrajana kotlovnice. Šolska stavba se po novem ogreva s toplotno črpalko, ki je nadomestila kotel na kurilno olje.

ZP Vinica
Na ZP Vinica je bila izvedena toplotna izolacija strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgrajeni so bili termostatski ventili na grelnih telesih ter prenovljena je bila kotlovnice, ki je nadomestila kotel na kurilno olje z zunanjo toplotno črpalko.

ES bivšega Dijaškega doma s Knjižnico Črnomelj
Energetska sanacija je zajemala toplotno sanacijo sten, in sicer delno iz notranje in delno iz zunanje strani, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe, zamenjavo konstrukcije ostrešja s pripadajočo novo kritino ter celovito prenovo kotlovnice, ki je zajemala sprehod iz kurilnega olja na lesno biomaso – sekanci.

ES OŠ Milke Šobar Nataše in ES OŠ Mirana Jarca
Oba objekta sta bila deležna energetske sanacije v manjši meri, in sicer je bil do OŠ Mirana Jarca zgrajen nov toplovod iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, prenovljena je bila šolska kotlovnica in toplotna postaj v šoli. OŠ Milke Šoba Nataše pa se je zgolj priklopila na že obstoječi toplovod iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj in se vsa potrebna strojna tehnika za ogrevanje šole nahaja v glavni kotlovnic – stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

Skupna vrednost projekta:

1.562.269,41 EUR brez DDV za JZP
209.057,08 EUR z DDV za javno naročilo »Obnova strehe na bivšem Dijaškem domu, OŠ Dragatuš in PŠ Adlešiči.

Viri financiranja:

Kohezijski sklad (649.149,35 EUR)

Javno zasebni partner: Petrol d.d., Ljubljana

Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.