Obnova stopnišča pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Z deli na stopnicah je Občina Črnomelj pričela marca 2018. Izvajalec del je bilo podjetje TGH d.o.o. iz Črnomlja. Pogodbena vrednost del je znašala 149.460,69 EUR. Za projektiranje in nadzorstvo sta bili podpisani pogodbi s podjetjem Ambiens d.o.o. v skupni vrednosti 6.655,1 EUR. Torej je celotna investicija investicije 156.115,79 EUR. V okviru del je bila na stopnicah rekonstruirana kanalizacija, ki poteka pod stopnicami, odstranjene obstoječe betonske stopnice in podesti, izdelano je bilo novo stopnišče iz betonskih montažnih elementov ter litih betonskih podestov. Poleg tega je bil oporni zid očiščen in ustrezno utrjen. 82 stopnic ima po novem sredinsko ograjo z osvetlitvijo. Investicija je bila v celoti krita iz občinskega proračuna.

Zaradi vprašanj glede ureditve klančin za invalide in otroške vozičke naj pojasnimo, da se pri obnovi stopnic pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj ni pozabilo na invalidne osebe in tudi ne na mamice z vozički. Preverili smo možnost umestitve klančin. Generalno gledano je celoten potek stopnišča prestrm, da bi lahko umestili tudi klančine za invalidne osebe in za otroške vozičke ter pri tem zadostili normativom in pravilnikom s področja premagovanja arhitektonskih ovir. Ti določajo maksimalne nagibe in tudi dolžine klančin in vmesne ravne podeste, tako da je prehod možen, ki pa mora biti predvsem varen. Strme klančine, ki so ponekod izdelane ob stopniščih služijo predvsem za potovalke na koleščkih in ne za invalidne osebe na vozičkih.

V okviru odprtja stopnic so bila pred športno dvorano OŠ Mirana Jarca Črnomelj s predajo kolesa simbolično v uporabo predana nova stojala za kolesa, ki se nahajajo še na drugih lokacijah v občini Črnomelj, in sicer pred Občino Črnomelj, pri športni dvorani OŠ Mirana Jarca, pri OŠ Dragatuš in na dveh lokacijah na novo urejenih parkirišč v Poslovno storitveni coni Majer.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.