Obnova in dograditev OŠ Dragatuš

Občina namerava rekonstruirati in dozidati Osnovno šolo Dragatuš, in sicer se naj bi najstarejši del OŠ Dragatuš v celoti obnovil in energetsko saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje. Za zadevno investicijo je bilo v letu 2017 že izdano gradbeno dovoljenje, izdelan pa je tudi že projekt za izvedbo del. S postopki izbire izvajalca za izvedbo zadevne investicije se naj bi pričelo, v kolikor bodo zagotovljeni viri financiranja.

Ocenjena vrednost projekta: 2.251.502,27 EUR

V NRP - 1.047.500,00 EUR
Predvideni viri financiranja:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.