Obnova in dograditev OŠ Dragatuš

Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti obnovil in energetsko saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.
S postopki izbire izvajalca za izvedbo zadevne investicije se naj bi pričelo v letu 2017, v kolikor bo potrjena najava razpisa s strani resornega ministrstva za sofinanciranje investicij na področju osnovnega šolstva. Planiramo, da bo obnova in dograditev sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vrednost investicije: 1.047.500,00 EUR

Viri financiranja:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Občina Črnomelj

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.