Projektna dokumentacija za rušitev dela objekta, dozidava in delna rekonstrukcija OŠ Dragatuš

Začetek projekta – 2015
Konec projekta – 2017

Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ Dragatuš in prostorske stiske je v letu 2017 pridobljene vsa potrebna projektna dokumentacija (PGD, PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje s strani Upravne enote Črnomelj.Projektant: Arealine, d.o.o., Postojna.

Vrednost projekta: 21.350,00 EUR

Viri financiranja: Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.