Podpisana je pogodba za energetsko sanacijo OŠ Vinica

  • 24 April 2014 |

DSC 0785Četrtek, 24. 4. 2014 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in Igor Mrzlikar iz podjetja NGD, Gradbeni inženiring, d.o.o., sta podpisala pogodbo za izvedbo del energetske sanacije Osnovne šole Vinica.

Občina Črnomelj se je z investicijo »Energetska sanacija Osnovne šole Vinica« prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru operativnega programa razvoja okolijske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvoje prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 z dne 01.02.2013.

Občina Črnomelj je bila uspešna s prijavljeno operacijo tako, da se bo energetska sanacija na Osnovni šoli Vinca izvedla v letu 2014. Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 85% upravičenih stroškov brez DDV-ja, za kar je bila septembra 2013 tudi podpisana pogodba in kasneje še Aneks k pogodbi z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Dela se bodo izvajala v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektivni biro Arha d.o.o.. Za Energetsko sanacijo Osnovne šole Vinica je dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program izdelalo podjetje ESPRI, d.o.o.  

Operacija »Energetska sanacija Osnovne šole Vinica« tako zajema zamenjavo strešne kritine na šoli in telovadnici, toplotno ureditev tal podstrešja na osnovni šoli ter izvedbo toplotnega ovoja stavbe, ki vključuje: toplotno izolacijo zunanje lupine, zamenjavo vseh dotrajanih oken, ureditev okenskih polic in zamenjavo zunanjih vhodnih vrat.

Občina Črnomelj je izpeljala javno naročilo po odprtem postopku za oddajo del – izvedba Energetske sanacije Osnovne šole Vinica  in v skladu z Zakonom o javnem naročanju, oddala izvedbo sanacijskih del za operacijo »Energetska sanacija Osnovne šole Vinica« podjetju NGD gradbeni inženiring, d.o.o., kot najcenejšemu ponudniku, katerega ponudbena vrednost znaša: 365.184,79 EUR.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.