PETICIJA PROTI DAVKU NA NEPREMIČNINE

  • 06 November 2013 |

Skladno s sklepom nujne izredne razširjene seje predsedstva SOS je bila predlagana peticija SKUPNI POZIV ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE: zahteva se takojšnji umik Predloga zakona o davku na nepremičnine ter pričetek resnih in na spoštovanju in demokratičnih standardih temelječih usklajevanj rešitev evropsko primerljivega Zakona o davku na nepremičnine v Sloveniji.

docx PETICIJA

docx Razlogi za skupni umik zakona o davku na nepremičnine

Združenje občin Slovenije pristopa k zbiranju podpisov za peticijo proti davku na nepremičnine – zaradi naslednjih razlogov:

- predlagana ureditev davka na nepremičnine odstopa od primerjalnopravnih rešitev, ki jih poznajo v drugih državah v katerih je ta davek avtonomen vir lokalnih skupnosti oziroma regionalnih oblasti, zato Združenje občin Slovenije predlaga, da se ohrani vzpostavljen sistem nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;

- predlog zakona občinam jemlje razvojni instrument prostorske politike;

- predlog zakona občinam prinaša izpad dohodka v višini 40 milijonov evrov;

- občine pri postopku nastajanja predloga zakona niso imele možnosti sodelovanja v takšni meri, kot se pričakuje za predloge zakonov, ki so neposredno povezani z delovanjem in obstojem lokalne samouprave;

- zaradi sprejetih sklepov na Vseslovenskem srečanju županov v Celju dne 23. 10. 2013.


Podpisani obrazci peticije se bodo za območje občine Črnomelj zbirali v Sprejemni pisarni v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

docx  Obrazec - proti davku na nepremičnine (obrazec je na voljo tudi v Sprejemni pisarni Občine Črnomelj, kjer se ga lahko izpolni in odda)

Podpis peticije je možno oddati tudi na spletni strani:

- http://www.pravapeticija.com/nasprotovanje_predlogu_zakona_o_nepremicninah in

- http://nepremicninski-davek.org/

Zbiranje podpisov peticije bo potekalo do ponedeljka, 11. novembra 2013.

Lokacije, kjer je še mogoče oddati podpise pod peticijo, so označene na povezavi http://nepremicninski-davek.org/javne-tribune/ in se sproti dopolnjujejo.

docxPobudniki in pravopisniki peticije

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.