POZIV k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve OPN

  • 18 Oktober 2013 |

Občina Črnomelj pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljevanju: SD OPN), zato poziva zainteresirane lastnike zemljišč ter druge pravne in fizične osebe, da oddajo pobude za SD OPN, in sicer najkasneje do 21. oktobra 2013. Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč kot tudi pobude na določila odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se naj osebno oglasijo v sobi številka 23, v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj kjer bodo na posebnih obrazcih izpolnili in oddali svoje pobude. Pobude, ki bodo prispele po navedenem roku, v tem postopku SD OPN ne bodo obravnavane. Že podane pobude se bodo obravnavale v tem postopku, zato ponovnih vlog ni potrebno podati.

Županja občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.