Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo ID nepremičnine: 1535-99-12

  • 17 Oktober 2013 |

V skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11) in 29. členom Odloka o oddajanju poslovnih stavb in prostorov Občine Črnomelj v najem, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero o oddaji nepremičnine za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino: posameznem del št. posameznem del št. 12, v stavbi št. 99, k.o. 1535-ČRNOMELJ, (ID: 1535-99-12).

Št: 3528-14/2013-3

Datum: 8.10.2013

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.