Obvestilo: izgradnja fekalne kanalizacije Vinica

  • 20 Junij 2013 |

OBVESTILO

Na podlagi javnega razpisa za izgradnjo fekalne kanalizacije Vinica je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje JV CGP d.d. + BEGRAD d.d., kjer CGP d.d. nastopa kot vodilni partner. Pogodbena vrednost del znaša 1.353.647,45 € (z DDV). Za izvajanje gradbenega nadzora je bilo na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje AMBIENS Črnomelj d.o.o. Pogodbena vrednost nadzora znaša 12.300,00 € (z DDV).

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Gradbena dela se bodo začela v mesecu juniju 2013, zaključek pa je predviden za september 2014. Gre za izgradnjo 5 km kanalizacijskega omrežja (kanalizacijske cevi premera 250 mm) s prefabriciranimi jaški in dvema montažnima črpališčema na trasi.

Prosimo vas za strpnost in razumevanje,

Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.