Sofinanciranju prijavljenega projekta »Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica«

  • 24 Marec 2011 |

Na osnovi prijave na 4. javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 -2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (objava št. Ob-6640/10 v Uradnem listu RS št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010) smo dne, 22. 3. 2011 od Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejeli sklep o sofinanciranju prijavljenega projekta »Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica« v višini 1.000.000,00 EUR. Evropski sklad za regionalni razvoj zagotavlja sredstva v višini 850.000,00 EUR, 150.000,00 EUR pa je zagotovljenih v proračunu RS. Ocenjena celotna vrednost projekta znaša 1.315.581,00 EUR, razliko do te vrednosti v višini 315.581,00 EUR pa bomo krili iz proračuna občine Črnomelj. Dela se bodo izvajala v letih 2011 in 2012.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.