Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

Vinko Kunič, vodja oddelka
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
T: 07 306 11 00, F: 07 306 11 30
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora ter znotraj njega organiziran režijski obrat stavbnih zemljišč opravlja upravne in strokovne naloge na naslednjih področjih:

 •  urejanje prostora,
 •  prostorski razvoj in načrtovanje,
 •  prostorski ukrepi,
 •  zbirke prostorskih podatkov,
 •  prostorski akti,
 •  posegi v prostor,
 •  opremljanje zemljišč za gradnjo, odmera komunalnega prispevka in odmera nadomestila za stavbna zemljišča,
 •  varovanje okolja, sanacijo posledic obremenitve okolja, sanacijo posledic naravnih nesreč,
 •  gospodarske javne službe (oskrba s pito vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, vzdrževanje občinskih cest, urejanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, urejanje javnih parkirišč, javna razsvetljava, preskrba s plinom),
 •  urejanje prometa in varnost v prometu,
 •  ohranjanje in varovanje stavbne (nepremične) kulturne dediščine,
 •  stanovanjsko gospodarstvo in poslovni prostori,
 •  zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo in obrambni dokumenti,
 •  gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki se izvaja v okviru režijskega obrata znotraj oddelka.
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.